สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ข่าวประชาสัมพันธ์

47842 ยอดเข้าชม

“ การประชุมคณะกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ 20 ปี “

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09:30 น. นางอารีย์  เหลืองหิรัญ  พาณิชย์จังหวัดแพร่10

2 ก.พ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1/256610

1 ก.พ. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก และตรวจสอบ ความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดความชื้น

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวกนกวรรณ  ใจลังกา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด10

31 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

          วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่10

31 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ บ้านหนองเจริญวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกแตงโม

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยนางอารีย์ เหลืองหิรัญ10

31 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม