สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

794 ยอดเข้าชม

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 ม.ค. 2564 88

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

5 ม.ค. 2564 22

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

5 ม.ค. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 23)

5 ม.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2563 246

อ่านเพิ่มเติม