สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

821 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3 ต.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

ประกาสสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 ม.ค. 2564 93

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

5 ม.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม