สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

907 ยอดเข้าชม

ประกาศ รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหกรรมของดีเมืองแพร่

ประกาศ รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหกรรมของดีเมืองแพร่ งบประมาณ 6,009,900 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง โทรศัพท์10

26 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม