สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

824 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

4 ต.ค. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม