สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

999 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

4 ต.ค. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการออกแบบและพัฒนาระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) สินค้าไม้สักและผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการออกแบบและพัฒนาระบบตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (E-Marketing) สินค้าไม้สักและผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม