สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

916 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ส.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์(วิดีทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์(วิดีทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ส.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ของสินค้าที่มีมาตรการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ของสินค้าที่มีมาตรการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561

16 ส.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดโคขุนตุณภาพดี จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดโคขุนตุณภาพดี จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ส.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม