สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1111 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

5 ม.ค. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

5 ม.ค. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 23)

5 ม.ค. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2563 251

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2563 98

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 ธ.ค. 2563 28

อ่านเพิ่มเติม