สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

822 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส

5 ม.ค. 2564 17

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 23)

5 ม.ค. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2563 249

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2563 95

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 ธ.ค. 2563 27

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2563 34

อ่านเพิ่มเติม