สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

860 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดโคเนื้อคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดโคเนื้อคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ส.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561

ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561

24 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 ก.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม