สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1103 ยอดเข้าชม

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐฯ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐฯ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16 ก.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

11 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม