สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

943 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

5 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภาคเอกชนและประชาชนในบริเวณเมืองเก่าแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภาคเอกชนและประชาชนในบริเวณเมืองเก่าแพร่

12 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

7 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม