สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1022 ยอดเข้าชม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561

1 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์

1 มิ.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ เรื่อง จะขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ เรื่อง จะขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน

28 พ.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ แพรพรรณล้านนา ภูษาผ้าทอไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ แพรพรรณล้านนา ภูษาผ้าทอไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแฟชั่นโชว์ แพรพรรรล้านนา ภูษาผ้าทอไทย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแฟชั่นโชว์ แพรพรรรล้านนา ภูษาผ้าทอไทย

23 พ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม