สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

899 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ10

2 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์

21 ก.พ. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ เรื่อง จะขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ เรื่อง จะขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21 ก.พ. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.พ. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม