สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1163 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2563 35

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนฯ

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคา ประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่10

21 ก.ย. 2563 42

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสินค้า มหกรรมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสินค้า มหกรรมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ย. 2563 43

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ส.ค. 2563 60

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาทำป้ายตลาดประชารัฐต้องชมกาดสามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาทำป้ายตลาดประชารัฐต้องชมกาดสามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ส.ค. 2563 55

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

11 ส.ค. 2563 98

อ่านเพิ่มเติม