สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

935 ยอดเข้าชม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน10

30 ก.ค. 2563 76

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการอบรมพัฒนา ผู้ประกอบการด้านการตลาดสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 2563 55

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าฯ

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้า พร้อมสกรียนตราตลาดต้องชมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค. 2563 59

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ จังหวัดแพร่

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ จังหวัดแพร่

15 ก.ค. 2563 250

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ 25636

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2563 69

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลา และเชิญชวนส่งผลงาน

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขายาระยะเวลา และเชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการของจัวหวัดแพร่ รอบที่ 3

8 ก.ค. 2563 1601

อ่านเพิ่มเติม