สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

826 ยอดเข้าชม

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างเหมาแสดงและจำหน่ายสินค้างานมหกรรมของดีเมืองแพร่ฯ

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างเหมาแสดงและจำหน่ายสินค้างานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ค. 2563 54

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและให้มานำเสนอด้านเทคนิค

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและให้มานำเสนอด้านเทคนิค

29 มิ.ย. 2563 68

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

29 มิ.ย. 2563 59

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และให้มานำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และให้มานำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค  

27 มิ.ย. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

27 มิ.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

26 มิ.ย. 2563 83

อ่านเพิ่มเติม