สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

1148 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

26 มิ.ย. 2563 88

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการปกติ

15 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ด่วน!!! ขยายเวลาส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานฯ10

9 มิ.ย. 2563 250

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานฯ10

12 พ.ค. 2563 1062

อ่านเพิ่มเติม