สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

828 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการปกติ

15 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ด่วน!!! ขยายเวลาส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานฯ10

9 มิ.ย. 2563 238

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานฯ10

12 พ.ค. 2563 1054

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

27 ม.ค. 2563 46

อ่านเพิ่มเติม