สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด

965 ยอดเข้าชม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

27 ม.ค. 2563 49

อ่านเพิ่มเติม