สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8245 ยอดเข้าชม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ม.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 ธ.ค. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 ธ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ ตำแหน่ง ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65ฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ ตำแหน่ง ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ การค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 และโครงการชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต10

31 ต.ค. 2565 14

อ่านเพิ่มเติม