สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6941 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ ตำแหน่ง ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65ฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ ตำแหน่ง ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ การค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 และโครงการชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต10

31 ต.ค. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างแหมาบริการ ตำแหน่ง ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ การค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 และโครงการชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต10

28 ต.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65

25 ต.ค. 2565 19

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา10

12 ต.ค. 2565 22

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

3 ต.ค. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) 

23 ก.ย. 2565 49

อ่านเพิ่มเติม