สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

5651 ยอดเข้าชม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

22 เม.ย. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 310

21 เม.ย. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและ เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและ เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน ตั้งแต่ 110

1 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม