สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6944 ยอดเข้าชม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

22 เม.ย. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 310

21 เม.ย. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและ เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและ เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน ตั้งแต่ 110

1 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน ตั้งแต่ 110

30 มี.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม