สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6917 ยอดเข้าชม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่10

24 มี.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

23 ก.พ. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564)10

20 ม.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8 เดือน 15 วัน10

20 ม.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม