สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6954 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2563 64

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้สักจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด เรื่อง จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้สักจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 มิ.ย. 2563 68

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิ.ย. 2563 119

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ครั้งที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิ.ย. 2563 15

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มิ.ย. 2563 110

อ่านเพิ่มเติม