สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ผลการดำเนินงาน

59825 ยอดเข้าชม

ร่วมงานสภากาแฟ “จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา” ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด สินค้าอุปโภคบริโภค

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดย นางสาวจุฬารัตน์10

9 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
"ส้มโอเมืองลอง ผลไม้อัตลักษณ์เมืองแป้"

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยนางอารีย์ เหลืองหิรัญ10

8 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ (คพจ.)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่10

8 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่? ครั้งที่? ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่? ๕? สิงหาคม? พ.ศ.? ๒๕๖๕? เวลา? ๑๔.๐๐? น.? นางอารีย์ เหลืองหิรัญ10

5 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม