สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ผลการดำเนินงาน

59886 ยอดเข้าชม

การต่ออายุสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้แก่องค์ความรู้เรื่อง การต่ออายุสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่10

15 ส.ค. 2565 23

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. องค์ความรู้ DBD e-service 2.เรื่อง ขั้นตอนการวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดแพร่ องค์ความรู้ (moc.go.th)

14 มี.ค. 2565 18

อ่านเพิ่มเติม