สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 มิ.ย. 2563 อ่าน [110]

...
ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

TOR มหกรรมของดีเมืองแพร่.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

ราคากลาง งานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมขอ.pdf

ประกาศ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์