สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

26 มิ.ย. 2563 อ่าน [87]

...
ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายระยะเวลา ประ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์