สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศคณะกรรมการกลางวาด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563

2 ก.ค. 2563 อ่าน [61]

...
ประกาศคณะกรรมการกลางวาด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์