สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

13 ก.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่
           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดแพร่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีนายพันธ์ศักดิ์  อภิสิทธิ์ศักดิ์  อัยการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม และมี นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯในครั้งนี้ด้วย 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ 5 คน และภาคเอกชน 4 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์