สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สถานการณ์ลำไยจังหวัดแพร่ ณ จุดรับซื้อ รูดร่วง

17 ก.ค. 2563 อ่าน [1]

...
เริ่มแล้ว!!! ผู้ประกอบการนอกพื้นที่มาเปิดจุดรับซื้อลำไยสดรูดร่วงในจังหวัดแพร่วันนี้เป็นวันแรก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่เข้าชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ กกร. ว่าด้วยการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร และ ตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  ซึ่งปีนี้เริ่มรับซื้อเกรด AA ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท
          วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยสดรูดร่วง นายจีระศักดิ์ ใจคำกาศ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดลำพูนมาตั้งจุดรับซื้อลำไยสดรูดร่วง ณ สวนลำไยนายสว่าง จิตรบุญ เลขที่ 98/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการชี้แจงประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 72 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยรับทราบและปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการรับซื้อลำไยได้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อลำไยตามประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยราคารับซื้อลำไยสดรูดร่วง เกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 7 บาท และเกรด B กิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งพบว่าลำไยที่เกษตรกรได้นำมาจำหน่ายในวันนี้เป็นลำไย เกรด AA ร้อยละ 5 เกรด A ร้อยละ 25 และเกรด B ร้อยละ 70
          สำหรับราคาลำไยสดช่อ ณ ตลาดริมทาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ยังคงทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดยราคาลำไยสดช่อเกรด A  กิโลกรัมละ 50 บาท และเกรด B กิโลกรัมละ 35 บาท
          ทั้งนี้ผลผลิตลำไยจังหวัดแพร่กำลังทยอยออกสู่ตลาดได้เพียง ร้อยละ 5 ของผลผลิตที่คาดการณ์ทั้งหมด (1,475 ตัน)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์