สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ

14 ส.ค. 2563 อ่าน [2]

...
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดย นางสาวนุจรินทร์  นิลมณี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ โดยมีนายวิเชียร  อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกับการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์