สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ตรวจสอบปริมาณยางพาราคงเหลือในสต๊อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐ

30 ก.ย. 2563 อ่าน [22]

...
     วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จ่าจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกยางพารา ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่   ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณยางพาราคงเหลือในสต๊อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐ จำนวน 2 ราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด และ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย 

     พบว่า สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ได้หยุดกิจการรับซื้อยางพารา ส่วน กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย  มีการรวมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมผลผลิตยางพารา (ยางก้อนถ้วย) เพื่อให้พ่อค้ามาประมูลโดยไม่มีการเก็บสต๊อกสินค้าทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยมีการประมูลครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นยางก้อนถ้วย จำนวน 24.3672 ตัน โดยคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์