สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2564

25 ธ.ค. 2563 อ่าน [24]

...
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์