สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ

5 ม.ค. 2564 อ่าน [27]

...
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศจังหวัด เรื่อง นโยบายงดให้หรือรับของขวัญ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์