สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 ม.ค. 2564 อ่าน [10]

...
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8 เดือน 15 วัน ตั้งแต่ 18 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลูกจ้าง.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์