สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

24 มี.ค. 2564 อ่าน [4]

...
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์