สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

1 เม.ย. 2564 อ่าน [2]

...
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์