สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

21 เม.ย. 2564 อ่าน [10]

...
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์