สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (STYLE Bangkok April 2019)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 ก.พ. 2562 อ่าน [3]

...

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (STYLE Bangkok April 2019) ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา (เมื่อได้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดการชำระเงินสมทบโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรวรรณ โทรศัพท์ 0 2507 8334 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-511118

จัดส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล์ orawan.ditp@gmail.com

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์