สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

2 ธ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประภา สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ เพื่อบูรณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์