สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

27 ม.ค. 2565 อ่าน [5]

...
      วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูล BCG Model สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดแพร่ (โคเนื้อ, ส้มเขียวหวาน) ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์