สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

21 ก.พ. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ  พาณิชย์จังหวักแพร่ ร่วมประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ เพื่อติดตามตาดคะเนสถานการณ์การผลิตผลไม้ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพิรุณ ๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์