สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอารีย์  เหลืองหิรัญ  พาณิชย์จังหวัดแพร่  ร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๕  มีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานโดยเน้นย้ำในประเด็นการเตรียมแผนเผชิญเหตุ และบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ อาคาร ๒    ศาลากลางจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์