สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่เป็นเมืองแห่งป่าไม้ มีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ ๖๔.๗๗ ของพื้นที่จังหวัด การเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้นอกจากจะสร้างความร่มเย็นให้แก่พื้นที่แล้ว ยังเป็นการดำเนินงานสู่เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกตามเป้าหมาย SDGs ด้วย
ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว - ม่อนเด็ง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์