สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดแพร่ชมภูมิ่ง

24 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
     วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดแพร่ชมภูมิ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ โดยมีสถานการณ์ราคาสินค้าที่สำคัญ อาทิ สุกรมีชีวิต ราคา กก.ละ 99 - 109 บาท สุกรเนื้อแดง ราคา กก.ละ 190 - 200 บาท เนื้อไก่ (น่องสะโพก) ราคา กก.ละ 75 - 85 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.47 - 3.70 บาท  มะนาว(เบอร์1-2) ลูกละ 5 - 6 บาท ปลานิล กก.ละ 80 บาท ปลาดุก กก.ละ 80 บาท น้ำมันปาล์ม ตราโอลีน ,ตราทับทิม ขวด 68 - 71 บาท น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น ,ตรากุ๊ก ,ตรามรกต ขวดละ 66 - 70 บาท  
     โดยปัจจุบันสถานการณ์ราคาไข่ไก่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ย 1.50 บาท/แผง เนื่องจากการบริโภคไข่ไก่ลดลง ทำให้ผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อเร่งระบายสินค้า  ส่วนสุกรมีชีวิตปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 0.75 บาท/กก. โดยที่สุกรชำแหละราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน และสำนักงานได้แนะนำให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์