สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

อบรมระบบตรวจสอบย้อนหลังกลับเกษตรอินทรีย์ TraceThai.com

25 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยนางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนายวรัชญ์พงศ์  จันทร์เพ็ญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ร่วมอบรมระบบ ตรวจย้อนกลับเกษตรอินทรีย์ TraceThai.com มี ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา  และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และนางวนิดา ประทีปเสน เป็นวิทยากร ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์