สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office Of Provincial Commercial Affairs Phrae

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์

26 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
     นางอารีย์  เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดแพร่ “จังหวัดสะอาด”ณ บริเวณสำนักงานฯ โดยการตกแต่งกิ่งไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และทำความสะอาด จัดแต่งสถานที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ พร้อมให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์